Formatief toetsen in één dag

Formatief toetsen wordt op scholen steeds belangrijker; het biedt leraren en hun leerlingen inzicht in hoe het leerproces verloopt, en biedt daarbij aanknopingspunten voor o.a. onderwijsverbetering en differentiatie. In deze eendaagse cursus gaan docenten op praktische wijze aan de slag om zich de theorie en de vaardigheden van formatief toetsen eigen te maken.

Data

16/3/2017

14/8/2017

René Kneyber is docent wiskunde, lid van de Onderwijsraad en columnist voor Trouw. Hij schreef meerdere succesvolle boeken over orde houden, formatief toetsen en onderwijsbeleid.

In deze bundel komen diverse voorbeelden voorbij van docenten in het voortgezet onderwijs die met formatief toetsen begonnen zijn. Daarnaast staan er verschillende artikelen van onderzoekers in die ingaan op de praktijk en de theorie van formatief toetsen.

In 2013 verscheen de vertaling van ‘embedded formative assesment’. In deze toegankelijke geschreven klassieker presenteert Dylan diverse technieken om formatief te toetsen in de les.